Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси

"Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси"
с. Байкал
Директор - Иво Джокин
тел. 0879124964
e-mail: ivo_jokin@abv.bg