Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси

"Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси"
с. Байкал
Директор - Иво Джокин
тел. 0879124964
e-mail: ivo_jokin@abv.bg

  1. Основна рубрика: Образование
  2. Детски градини
  3. Училища
  4. Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси - Текуща страница