Комисии

Комисии в Общински съвет - Долна Митрополия 

 

ПК по бюджет, финанси и икономическа политика:
Председател:             Ивалин Цолов
Зам.председател:    Николай Желев
Членове:                      Иван Блажев

                                         Алина Симеонова
                          
            Александър Печеняков

 

ПК по образование, култура, вероизповедание, младежки и спортни дейности:
Председател:           
Валентина Велкова
Зам.председател
:   Кирил Фурнигов
Членове:                   
Алина Симеонова
                                
         Гошо Гинчев

                                          Мартин Аспарухов

 

ПК по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, граждански права и борба с корупцията:
Председател:          
Мирослав Траянов
Зам.председател:
    Иван Русанов
Членове:            
      Снежанка Иванковска 
                         
                Злати Тодоров 
                           
              Иван Герашки


ПК по инвестиционна политика, международно сътрудничество, еврофондове:
Председател:            
Николай Желев
Зам.председател:   
Славей Първанов 

Членове:                    Александър Иванов
                         
               Иван Герашки

                                         Рaдослав Илиевски

 

 

ПК по околна среда, селско, горско и водно стопанство:
Председател:       
Славей Първанов 

Зам.председател:  Ивалин Цолов
Членове:            
  Иван Блажев

                             Юри Ненчев
                          
  Радослав Илиевски

 

ПК по социални дейности, здравеопазване, етнодемографски проблеми:
Председател:        
Снежанка Иванковска
Зам.председател: 
  Валентина Велкова
Членове:             
  Георги Гинчев

                                 Иван Русанов

                             Светла Телефонска

 

ПК по общинска собственост, стопанска политика и устройство на територията:
Председател
:         Людмил Евтимов

Зам.председател:  Злати Тодоров 

Членове:               Кирил Фурнигов

                             Александър Иванов

                             Мартин Аспарухов