Детски градини

Дата на публикуване: 19.01.2014 22:00

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПО ЧЛ. 346, АЛ.1 ОТ ЗПУО

ДГ "Божур" 

с. Божурица            

директор - Поля Ангелова      

ул."Божур"№11            

тел. 0879124972                

e-mail: dg_bojur@abv.bg 

 

ДГ "Незабравка"    

с. ГорнаМитрополия            

директор - Цецка Георгиева    

ул."Васил Априлов"№6                

тел. 0878741519       

e-mail: dg.nezabravka@abv.bg

 

ДГ "Здравец"

гр. Долна Митрополия                   

директор - Елена Луканова               

ул."ХристоБотев"№4                

тел. 2337     

e-mail: dg_dolnamitropolia@abv.bg 

 

ДГ "Бреза" 

с. Комарево             

директор - Снежка Тодорова            

тел. 0879124990       

e-mail: osnovni@abv.bg 

 

ДГ "Кокиче" 

с. Крушовене      

директор - Емилия Петрова         

ул."9-тисептември"№1          

тел. 2344                

e-mail: dg.kokiche.bregare@abv.bg

 

ДГ "Слънце"

с. Ореховица        

директор - Цецка Найденова      

пл."Възраждане" №1 

тел. 0889273046                

e-mail: cdg_orehovica@abv.bg

 

ДГ "В. Иванов" 

с. Ставерци                      

директор - Габриела Тодорова         

тел. 2054                

e-mail: cdg.staverci@abv.bg 

 

ОДЗ "Щастливо детство"  

гр. Тръстеник               

директор - Галя Почева 

ул. "Кирил и Методий" 25       

тел. 0879959838                

e-mail: odz_trastenik@abv.bg