Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Служители на Община Долна Митрополия
05.07.2018

Кметства
05.07.2018

Директори на Детски градини
05.07.2018

ДСП и трапезарии
05.07.2018

"Медицински център І - Долна Митрополия" ЕООД
05.07.2018