Обявления

Обявление АГ-04-5697-1/16.09.2020г.
16.09.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-5385(1) от 16.09.2020г
16.09.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-5286(1) от 16.09.2020г
16.09.2020

ОБЯВА За обществеността във връзка с инвестиционно предложение „Изграждане на посетителски център - с. Байкал, община Долна Митрополия“
16.09.2020
ОБЯВА За обществеността във връзка с инвестиционно предложение „Изграждане на посетителски център - с. Байкал, община Долна Митрополия“

Обявление АГ-04-5698-1/14.09.2020г.
14.09.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-5168(1) от 04.09.2020г
04.09.2020