Обявления

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
19.05.2020
Уведомително писмо за землище на с. Победа от Георги Валентинов ЙоловУведомително писмо за землище на гр. Тръстеник от ЕТ"Гергина Стоянова"Уведомително писмо от ЕТ"Гергина Стоянова"Уведомително писмо за землище на гр. Долна Митрополия от "Вилия 96" ЕООДУведомително писмо за землище на гр. Долна Митрополия от ЕТ "Хелга-Светла Стоянова"Уведомително писмо от ЕТ "Хелга-Светла Стоянова"

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
15.05.2020

Обявление № СТСУЕ АГ-04-2844(1)/14.05.2020 г.
14.05.2020

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
14.05.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-2540(1)/11.05.2020 г.
11.05.2020

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
08.05.2020
Уведомително писмо за землище на гр. Долна Митрополия от "Ивапрес" ЕООДУведомително писмо за землище на гр. Долна Митрополия от "Вилия 96" ЕООДУведомително писмо за землище на гр. Долна Митрополия от "Вилия 96" ЕООДУведомително писмо за землище на гр. Долна Митрополия от ЕТ "Хелга-Светла Стоянова" Уведомително писмо за землище на с. Горна Митрополия от ЕТ"Гергина Стоянова"Уведомително писмо за землище на гр. Тръстеник от "Вилия 96" ЕООДУведомително писмо за землище на с. Горна Митрополия от Георги Валентинов ЙоловУведомително писмо за землище на с. Горна Митрополия от ЕТ "Хелга-Светла Стоянова"Уведомително писмо за землище на гр. Тръстеник от ЕТ "Гергина Стоянова"