Обявления

Обявление № СТСУЕ-02-13-3444(1)/26.06.2020 г.
26.06.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от УПИ II, кв.34 по плана на гр.Долна Митрополия /АОС №7716 от 21.02.2013г./ представляваща: Терен №2 с площ 10кв.м
26.06.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от УПИ II, кв.34 по плана на гр.Долна Митрополия /АОС №7716 от 21.02.2013г./ представляваща: Терен №3 с площ 10кв.м
26.06.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от УПИ II, кв.34 по плана на гр.Долна Митрополия /АОС №7716 от 21.02.2013г./ представляваща: Терен №1 с площ 10кв.м
26.06.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-3728(1)/24.06.2020 г.
24.06.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-3166(1)/22.06.2020 г.
24.06.2020