Читалища

Дата на публикуване: 04.07.2014 11:20

Програма за развитие на читалищната дейност в община Долна Митрополия за 2018 г.


 

НЧ „Пробуда 1925”
с. Байкал
Красимира Боянова – Дамянова
e-mail: chitalihte_probuda@abv.bg

НЧ „Пробуда 1927”
с. Биволаре
Секретар: Росица Сименова
e-mail: rosica_simeonova1970@abv.bg

НЧ „Васил Левски 1911”
с. Божурица
Секретар: Димитрина Парашкевова
e-mail: dimi653@abv.bg

НЧ „Христо Ботев 1924”
с. Брегаре
Секретар: Камелия Петрова
e-mail: chitalishte_bregare@abv.bg

НЧ „Искра 1923”
с. Горна Митрополия
Секретар: Галя Димитрова
e-mail: galia_dimitrova1974@abv.bg


НЧ „Георги Сава Раковски 1927”
с. Гостиля
секретар : Кънушка Иванова

НЧ „Просвета 1927”
гр. Долна Митрополия
Секретар: Живко Димитров
06552/2352
e-mail: jivkodimitrov@mail.bg


НЧ „Наука 1905”
с. Комарево
Секретар: Теодора Димитрова
0878741389
e-mail: chitalishte_komarevo@abv.bg

НЧ „Саморазвитие 1887”
с. Крушовене
Секретар: Таня Фичева
cdg_kokiche@abv.bg

НЧ „Отец Паисий 1910”
с. Ореховица
Секретар: Станислава Николова
0895778533
e-mail: nch1910@mail.bg

НЧ „Зора 1990”
с. Победа
Секретар: Димитринка Гетова
0879124981
e-mail: chit_zora@abv.bg

НЧ „Пробуда 1907” с. Подем
Секретар: Камелия Вашкова
e-mail: kami_podem@abv.bg

НЧ “Харалампи Георгиев 1915”
с. Рибен
Секретар Маргарита Иванова
0896624039
e-mail: margo_riben@abv.bg


НЧ “Димитър Благоев 1926”
с. Славовица
Секретар: Даринка Иванова
0898721424
e-mail: darinka_ivanova0606@abv.bg


НЧ “Васил Левски 1898”
с. Ставерци          
Секретар: Николинка Петковска
e-mail: chitalihte_staverci@abv.bg

НЧ „Неофит Рилски 1872”
гр. Тръстеник
Секретар: Галя Кучева
06551/2138
e-mail: chitaliste_trastenik@abv.bg