Председател на Общинския съвет


Петър Петров

Председател на Общински Съвет – Долна Митрополия

Мандат 2019 - 2023г.