Стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на ЗСУ

 


СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ КЪМ 01.05.2021 Г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“. - 20.04.2021г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ - 09.03.2021г.


СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ КЪМ 01.03.2021 Г.


 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“.
Декларация - приложение 2
Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”


 

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - ПОТРЕБИТЕЛИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АСИСТЕНТИ