Стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на ЗСУ

Дата на публикуване: 29.01.2021 09:56

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“.

ИНФОРМАЦИЯ за проведено обучение на тема "  Оказване на първа помощ" на служителите на ССУ "Асистентска подкрепа" община Долна Митрополия

ИНФОРМАЦИЯЗА ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА 2022 Г.

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. АВГУСТ  2022  Г.


СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. МАЙ 2022

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. АПРИЛ 2022

 

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. МАРТ 2022

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“.

 

Резултати от извършен подбор и избрани за назначаване кандидати за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ - 24.02.2022г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“
 

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  ЗА 2021 Г.

 
Резултати от извършен подбор и избрани за назначаване кандидати

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“. - 20.04.2021г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ - 09.03.2021г.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“.
Декларация - приложение 2
Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”


 

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - ПОТРЕБИТЕЛИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АСИСТЕНТИ

 


Наименование Брой тегления
Протокол от 12.2022.pdf 167 Изтегли документ с име "Протокол от 12.2022.pdf"
Инфо обуч.31.10.22.pdf 193 Изтегли документ с име "Инфо обуч.31.10.22.pdf"
Информация ССУ 2022.pdf 175 Изтегли документ с име "Информация ССУ 2022.pdf"
м.август 2022 г..pdf 185 Изтегли документ с име "м.август 2022 г..pdf"
м. май 2022 г..pdf 329 Изтегли документ с име "м. май 2022 г..pdf"
м. април2022 г..pdf 338 Изтегли документ с име "м. април2022 г..pdf"
Протокол от 03.2022 –за сайта.pdf 338 Изтегли документ с име "Протокол от 03.2022 –за сайта.pdf"
Списък потребители м. март2022 г..pdf 353 Изтегли документ с име "Списък потребители м. март2022 г..pdf"
Протокол от 24.02.2022.pdf 443 Изтегли документ с име "Протокол от 24.02.2022.pdf"
Информация за СУ АП.pdf 391 Изтегли документ с име "Информация за СУ АП.pdf"
Списък на потребителите 2021.pdf 409 Изтегли документ с име "Списък на потребителите 2021.pdf"
Протокол от 26.01.2022 –за сайта.pdf 345 Изтегли документ с име "Протокол от 26.01.2022 –за сайта.pdf"
декларация ДСП.docx 323 Изтегли документ с име "декларация ДСП.docx"
Дек. до ДСП.pdf 336 Изтегли документ с име "Дек. до ДСП.pdf"
Pr- 1-zaqvlenie - deklaracia potrebiteli – DM – Копие.docx 397 Изтегли документ с име "Pr- 1-zaqvlenie - deklaracia potrebiteli – DM – Копие.docx"
Списък на потребителите.pdf 420 Изтегли документ с име "Списък на потребителите.pdf"
подбор СА 20.04.2021.pdf 472 Изтегли документ с име "подбор СА 20.04.2021.pdf"
подбор СА 09.03.2021.pdf 481 Изтегли документ с име "подбор СА 09.03.2021.pdf"
списък потребители 01.05.2021.pdf 389 Изтегли документ с име "списък потребители 01.05.2021.pdf"
Асистентска подкрепа -одобрени потребители.pdf 454 Изтегли документ с име "Асистентска подкрепа -одобрени потребители.pdf"
Асистентска подкрепа - одобрени СА.pdf 504 Изтегли документ с име "Асистентска подкрепа - одобрени СА.pdf"
Pr- 4- obqva-potrebiteli _ DM.docx 563 Изтегли документ с име "Pr- 4- obqva-potrebiteli _ DM.docx"