Стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на ЗСУ

Дата на публикуване: 29.01.2021 09:56

 

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. АВГУСТ  2022  Г.


СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. МАЙ 2022

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. АПРИЛ 2022

 

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. МАРТ 2022

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“.

 

Резултати от извършен подбор и избрани за назначаване кандидати за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ - 24.02.2022г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“
 

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  ЗА 2021 Г.

 
Резултати от извършен подбор и избрани за назначаване кандидати

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“. - 20.04.2021г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ - 09.03.2021г.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“.
Декларация - приложение 2
Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”


 

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - ПОТРЕБИТЕЛИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АСИСТЕНТИ

 


Наименование Брой тегления
м.август 2022 г..pdf 0 Изтегли документ с име "м.август 2022 г..pdf"
м. май 2022 г..pdf 92 Изтегли документ с име "м. май 2022 г..pdf"
м. април2022 г..pdf 108 Изтегли документ с име "м. април2022 г..pdf"
Протокол от 03.2022 –за сайта.pdf 112 Изтегли документ с име "Протокол от 03.2022 –за сайта.pdf"
Списък потребители м. март2022 г..pdf 122 Изтегли документ с име "Списък потребители м. март2022 г..pdf"
Протокол от 24.02.2022.pdf 168 Изтегли документ с име "Протокол от 24.02.2022.pdf"
Информация за СУ АП.pdf 160 Изтегли документ с име "Информация за СУ АП.pdf"
Списък на потребителите 2021.pdf 155 Изтегли документ с име "Списък на потребителите 2021.pdf"
Протокол от 26.01.2022 –за сайта.pdf 122 Изтегли документ с име "Протокол от 26.01.2022 –за сайта.pdf"
декларация ДСП.docx 119 Изтегли документ с име "декларация ДСП.docx"
Дек. до ДСП.pdf 132 Изтегли документ с име "Дек. до ДСП.pdf"
Pr- 1-zaqvlenie - deklaracia potrebiteli – DM – Копие.docx 162 Изтегли документ с име "Pr- 1-zaqvlenie - deklaracia potrebiteli – DM – Копие.docx"
Списък на потребителите.pdf 204 Изтегли документ с име "Списък на потребителите.pdf"
подбор СА 20.04.2021.pdf 240 Изтегли документ с име "подбор СА 20.04.2021.pdf"
подбор СА 09.03.2021.pdf 251 Изтегли документ с име "подбор СА 09.03.2021.pdf"
списък потребители 01.05.2021.pdf 187 Изтегли документ с име "списък потребители 01.05.2021.pdf"
Асистентска подкрепа -одобрени потребители.pdf 244 Изтегли документ с име "Асистентска подкрепа -одобрени потребители.pdf"
Асистентска подкрепа - одобрени СА.pdf 276 Изтегли документ с име "Асистентска подкрепа - одобрени СА.pdf"
Pr- 4- obqva-potrebiteli _ DM.docx 325 Изтегли документ с име "Pr- 4- obqva-potrebiteli _ DM.docx"

Търсене