ОПР 2014 -2020

Общински план за развитие на Община Долна Митрополия за периода 2014 -2020 г.
16.02.2018

Доклад за извършена междинна оценка на Общинския план за развитие на община Долна Митрополия 2014-2020г.
16.02.2018

Решения
16.02.2018

Годишни програми за реализация
16.02.2018

Годишни доклади за изпълнение на ОПР
16.02.2018