Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси

Дата на публикуване: 19.01.2014 22:00
"Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси"
с. Байкал
Директор - Иво Джокин
тел. 0879124964
e-mail: ivo_jokin@abv.bg

  1. Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси - Текуща страница
  2. Детски градини
  3. Училища