Вакантни длъжности25.01.2021
С внесените от Народното събрание промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се дава възможност на български граждани да преминат срочна служба в доброволния резерв.          Длъжностите за срочна служба в доброволния резерв се обявяват със заповед на министъра на отбраната на РБ. Срокът на срочна служба в доброволния резерв е 6 месеца, два пъти в годината и преминава през 2 етапа: Индивидуална...

25.01.2021
Със заповед № ОХ-23/13.01.2021г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част- военно формирование 54800-гр.София. Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 08.03.2021 г. Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по...18.01.2021
Дата Време Мероприятия Забележка Подаване на документи  до 29.01.2021 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ, служба „Личен състав“  до 22.01.2021 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия Дати за провеждане на конкурса 30.01.2021 г.  14:00ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала 30.01.2021 г.  09:00 – 13:00 ч.  Общообразователен тест Примерен общообразователен тест  По учебни зали на ВВМУ 30.01.2021 г.  от 13:00 ч. Изпит за физическа годност Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 31.01.2021 г.  09:00 – 11:00 ч. Изпит-тест по английски език Примерен тест по английски език  По учебни зали...