Вакантни длъжности


08.11.2021
Със заповед № ОХ-980/29.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от състава на Сухопътните войски, за лица завършили средни или висши училища в страната и в чужбина. Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 10.12.2021г. За информация, може да се обърнете към...

08.11.2021
Със заповед № ОХ-949/21.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в страната или в чужбина, във военни формирования в София и Бургас. Кандидатите следва да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене до 12.2021 г. Конкурсът включва изпит по...

03.11.2021
Със заповед № ОХ-951/21.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в страната или в чужбина, във военни формирования в София, Банкя и Горна Малина. Кандидатите следва да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене до 11.2021 г. Конкурсът включва...

03.11.2021
Със заповед № ОХ-897/06.2021г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на офицерска длъжност във военно формирование 54300 – София за приемане на военна служба на лице завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите до 12.11.2021г   За информация относно обявената длъжност, начина на провеждане на конкурса, условията на които трябва да отговарят кандидатите, може да...

04.10.2021
Със заповед № ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва: - НВУ „Васил Левски” гр.Велико Търново – 120 длъжности - Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС”гр.Шумен – 30 длъжности Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: - да имат завършено най-малко основно образование - да не навършват 40 години в годината на...

29.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ Община Долна Митрополия гр. Долна Митрополия, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704     ОБЯВЯВА КОНКУРС:   На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-08-594/28.09.2021 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на...