Вакантни длъжности


19.09.2022
1.Със заповед № РД-356/15.08.2022г. на командира но Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част- военно формирование 54800-гр.София. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 03.10.2022 г. 3.Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа...

19.09.2022
1.Със заповед № РД-356/15.08.2022г. на командира но Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част- военно формирование 54800-гр.София. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 03.10.2022 г. 3.Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа...

19.09.2022
1.Разкрита е процедура по обявяване на длъжности за матроси, във ВВМУ. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до началника на ВВМУ, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 14.10.2022г.   За информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия – офис за военен отчет. На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.   тел. за контакти – 0888 799 472

17.08.2022
ОБЯВЕНИ СА ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА ВМС ВЪВ ВАРНА, СОЗОПОЛ И АТИЯ.СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 07.09.2022г.     ТЕЛ. ЗА ИНФОРМАЦИЯ:0888799472 ТОШКО ТОДОРОВ – ЕКСПЕРТ В ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

17.08.2022
ОБЯВЕНИ СА ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ В СОФИЯ И КОПРИВЩИЦА.СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 16.09.2022г.     ТЕЛ. ЗА ИНФОРМАЦИЯ:0888799472 ТОШКО ТОДОРОВ – ЕКСПЕРТ В ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

17.08.2022
ОБЯВЕНИ СА ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА СКСО В ПЛОВДИВ И БАНКЯ.СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 09.09.2022г.     ТЕЛ. ЗА ИНФОРМАЦИЯ:0888799472 ТОШКО ТОДОРОВ – ЕКСПЕРТ В ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Търсене