Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
14.10.2020

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Шумен, Асеновград, Пловдив и Мусачево.
14.10.2020

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина във военни формирования от състава на ВВС, включително и във в.ф.52090-Долна Митрополия
05.10.2020

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
16.09.2020

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на оркестранти във военните духови оркестри на лица завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина
16.09.2020

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
16.09.2020