Вакантни длъжности


19.07.2021
1.Със заповед № ОХ-544/22.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 /две/ вакантни длъжности за приемане на военна служба във военно формирование 24620-Свобода. Една длъжност за офицер и една за сержант. 2.Кандидатите следва да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 28.07.2021г. За информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия, офис за военен отчет. На...

19.07.2021
  1.Със заповед № ОХ-574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от състава на Сухопътните войски, за лица завършили средни или висши училища в страната и в чужбина. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 18.08.2021г. За подробна информация относно обявените длъжности, може...

19.07.2021
1.Със заповед № ОХ-591/05.07.2021г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 /една/ длъжност за офицер, във Военно-географската служба – гр.Троян. Срок за подаване на документите – 20.07.2021г.       За информация относно конкурса, необходимите документи и начина за тяхното попълване, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия, офис за военен отчет.   тел. за контакти – 0888 799 472  


28.04.2021
Със заповед № ОХ-280/01.04.2021г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в страната или в чужбина, във военно формирование 28860-Горна Малина. Кандидатите следва да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене до 07.2021 г. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка,...

28.04.2021
Със заповед № ОХ-308/15.04.2021г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по провеждане на конкурс за приемане на военна служба в доброволния резерв на лица завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от състава на ВМС и Централно военно окръжие. Кандидатите следва да подадат заявление до командира на ВМС, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО)...