Вакантни длъжности


09.05.2023
ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт, отдел ОП, дирекция УТСД, общинска администрация Долна Митрополия

05.04.2023
1.Със заповед № ОХ-225/22.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв, на български граждани, след провеждане на конкурс 2.Кандидатите следва да подадат заявление чрез Военно окръжие - Плевен / Офис за военен отчет – община Долна Митрополия / до 28.07.2023 г. включително.   За подробна информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в офис за...

05.04.2023
1.Със заповед № РД-364/22.03.2023г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища. 2.Кандидатите следва да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене до 21.04.2023 г.   За информация относно обявените длъжности,  може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия - офис за...

05.04.2023
1.Със заповед № РД-147/03.23г. на командира на Националната гвардейска част са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част- военно формирование 54800-гр.София. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 06.06.2023 г. 3.Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит – тест...

08.03.2023
  Със заповед № РД-127/22.02.2023г. на командира на ВВС са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във Военновъздушните сили. Кандидатите следва да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене до 07.04.2023 г.   За информация относно обявените длъжности,  може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия - офис за...

20.02.2023
Със заповед № ЗРД-189/02.2023г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в страната или в чужбина, във военни формирования в Банкя и Горна Малина. Кандидатите следва да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене до 24.03.2023 г. Конкурсът включва изпит...