Декларации по чл. 12 по ЗПУКИ

Служители на Община Долна Митрополия
12.05.2017

Кметове на кметства
12.05.2017

Общински съветници
12.05.2017

Директори на Детски градини
09.05.2017

"Медицински център І - Долна Митрополия" ЕООД
09.05.2017