ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Обява във връзка с отмяна на публични търгове
20.03.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от масивна едноетажна нежилищна сграда, съставляваща помещение с площ 14.50 кв.м
13.03.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: квартален клуб със застроена площ 105.00 кв.м
13.03.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 500.00 кв.м. представляващ УПИ III-1794, кв. 183 по плана на гр.Тръстеник
21.02.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 450.00 кв.м. представляващ УПИ II, кв. 190 по плана на гр.Тръстеник
21.02.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 425.00 кв.м. представляващ УПИ I, кв. 190 по плана на гр.Тръстеник
21.02.2020