Екология


15.11.2022
План за действие към програмата за управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия за 2021г.

15.11.2022
Програма за опазване на околната среда на община Долна Митрополия 2021 - 2028

15.11.2022
Програма за управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия 2021 - 2028
Търсене