Програми08.07.2021
Програма за развитие на туризма в община Долна Митрополия за периода 2021-2027 г.


26.01.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Долна Митрополия изказва своите благодарности към всички, които взеха активно участие в проведеното Анкетно проучване във връзка с изработването на Плана за интегрирано развитие на общината за следващия програмен период 2021-2027 г. Участието на гражданите, бизнеса и НПО в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и гарантира неговото качество и реалистичност. В тази връзка представяме на Вашето внимание: ДОКЛАД С ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ...Търсене