Новини

23.03.2021
   На 22.03.2021 г. в гр. Долна Митрополия се подписа протокол за  откриване на строителна площадка за обект: Благоустрояване централен градски площад на град Долна Митрополия, който е част от проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 г.  Обект: "Благоустрояване на централен градски площад в гр. Долна Митрополия" е финансиран по процедура чрез подбор-BG06RDNP001-7.006 –...


18.03.2021
Националният комитет за образование по астрономия и Общински център за извънучилищни дейности, с. Байкал Ви канят на онлайн астрономическо и културно събитие, посветено на пролетното равноденствие в петък, 19 март от 11,30 ч. Събитието се организира от Иранската асоциация на учителите по астрономия и Международният Астрономически съюз и е във връзка с иранският празник Nowrooz. Участници са учители и ученици от Иран, Япония, Румъния и...