Новини


14.09.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   Общинска администрация Долна Митрополия Ви кани да отпразнувате идентичността и единството в Европа, като се включите в стартирана от програмата Interreg V-A Румъния - България онлайн инициатива “Народни носии - идентичност и култура, начини да се разберем“, начин да отбележим 10 години Европейско Сътрудничество на 21 септември.   Как точно?   Красотата на културата е в разнообразието и всяка страна има своя история и традиции. Народните носии са...

14.09.2021
На 13.09.2021 г. Кметът на Община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска, председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник“ - г-н Петър Петров и г-жа Татяна Георгиева - член на Управителния съвет на Сдружението, подписаха Административен договор № BG06RDNP001-19.360-003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.360 „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа...

14.09.2021
На 13.09.2021 г. Кметът на Община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска, председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник“ - г-н Петър Петров и г-жа Татяна Георгиева - член на Управителния съвет на Сдружението, подписаха Административен договор № BG06RDNP001-19.360-003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.360 „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа...

13.09.2021
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   През месец ноември 2021 година ще се проведе кампания “Home connect – доброто ни свързва“, която е част от корпоративната социална отговорност на представителството на BOSCH - домакински уреди в България. Хората, които желаят да дарят свой употребяван електроуред – печка, пералня или хладилник в сервиз на марката BOSCH и след ремонт за сметка на компанията, той ще бъде дарен на нуждаещите се...

10.09.2021
Удължен е срока за кандидатстване по обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.20-2021 0 до 13.09.2021 г., 17:30 ч. За повече информация може да натиснете тук.

03.09.2021
На 07 септември 2021 година започва планираното за 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави – членки на Европейския съюз. Преброяване 2021 обхваща периода между 7 септември и 3 октомври 2021 г., като от 7.09.2021 г. започва електронното преброяване и същото ще продължи до 24.00 часа на 17.09.2021 г. Всеки гражданин, който живее на територията на България ще може да преброи себе...