Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
05.08.2021
Първото злато за България на Олимпийските игри в Токио 2021 г. е за Ивет Горанова от гр. Долна Митрополия! Браво, шампионе!

05.08.2021
Ивет Горанова, ти си шампион! Чувстваме се длъжни, след многобройни обаждания от граждани на гр. Долна Митрополия, да припомним, че състезателката по карате Ивет Горанова, която се класира за участие в Олимпийските игри в Токио и безапелационно побеждава до момента, тренира в Спортен клуб „Петромакс“ в гр. Плевен, но е родом от гр. Долна Митрополия и живее тук. Браво, момиче! С теб сме!

30.07.2021
Сърдечно благодарим за интереса и безапелационната оценка на инициативата, която поде „Медицински център I” гр. Долна Митрополия., съвместно с Община Долна Митрополия да представи Изложба от авторски фотографии на д-р Нели Стефанова, в подкрепа на Медицинският център. Само няколко дни след стартирането на изложбата, снимките са почти изчерпани. Съвсем близо е презентирането на нови красоти. Благодарим!

28.07.2021
„Летете смело, но отговорно и безопасно“ – така г-жа Поля Цоновска приветства носителя на Академичната наградата на Община Долна Митрополия за 2021 г. - Курсант старши сержант Янул Валентинов Димитров, завършващ специалност „Летец-пилот“ с отличен успех. На 28.07.2021 г. на тържествена церемония в сградата на общинска администрация Долна Митрополия, Кмета на община Долна Митрополия – г-жа Поля Цоновска, връчи традиционната Академична награда на Община Долна Митрополия,....

27.07.2021
Д-р Антон Партенов, лекар уролог в МБАЛ "Света Марина - Плевен" ще извършва платени прегледи и ехографска диагностика ВСЯКА ВТОРА СЪБОТА от месеца в сградата на Медицинския център, етаж II, кабинет 11,  от 09.00ч. до 12.00ч. За повече информация на телефон 0888507046


29.06.2021
На основание Заповед № РД-08-375 от 24.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „зеленчукова култура“ и „зеленчукова градина“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2021/2022 година, както следва:   ...

11.06.2021
ОБЯВА  На основание Заповед № РД-08-343 от 09.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена нива“, „зеленчукова градина“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2021/2022 година, както следва:На 24.06.2021г. от...

04.06.2021
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-333 от 02.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена орна земя“, „ерозирала нива“, „друг вид нива“, „деградирала орна земя“ за срок от три стопански години, считано от началото на...

04.06.2021
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 351 от 27.05.2021год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-321 от 31.05.2021 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за офис с...

04.06.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 323 от 31.03.2021. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-332 от 02.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ 695.00 кв.м., ведно с построените върху него масивна едноетажна...

04.06.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 320 от 31.03.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-08-331/02.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 550.00 кв.м. представляващ УПИ X, кв.13 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС № 432...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.