Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
21.01.2021
 На 12.09.2018 г. Община Долна Митрополия подписа Партньорско споразумение с Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България за споделяне и разпространение на информация за Програмата Interreg V-A Румъния-България към местните общности, институции, граждани и заинтересовани участници. В тази връзка, бихме искали да представим на Вашето внимание възможността за участие в публична консултация. Европейският комитет на регионите (КР) продължава да премахва пречките, пред които...

21.01.2021
Днес на Бабинден  празнуват  акушерките и гинеколозите, лекарите , които помагат при израждането на децата. Във този празничен ден гост на Народно читалище „Зора-1990г.“ село Победа е  Нина Предова – дългогодишен медицински работник, винаги съпричастен и услужлив човек. Тя е много амбициозна и упорита жена, което ѝ помага да постигне всичките си цели. И тя e тoчнo тaĸaвa! Eднa cлънчeвa жeнa, избpaнa дa дapявa милосърдие...

18.01.2021
На 15.01.2021 г. Кметът на Община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска, председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ – г-н Петър Петров и г-жа Татяна Георгиева - член на Управителния съвет на Сдружението, подписаха два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.278 „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или...

14.01.2021
  Вече почти цяла година за никого не е тайна, че човечеството се сблъсква с непредсказуемо предизвикателство, а именно пандемията, предизвикана от COVID-19. „Новият“ вирус провокира лекарите, учените, всички хора като ни постави в условията на неизвестност и ни накара да си дадем сметка за начина на живот, който водим, за взаимоотношенията, за развитието на науката въобще, за това, че в природата могат да се появят...

04.01.2021
 На 12.09.2018 г. Община Долна Митрополия подписа Партньорско споразумение с Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България за споделяне и разпространение на информация за Програмата Interreg V-A Румъния-България към местните общности, институции, граждани и заинтересовани участници. В тази връзка, бихме искали да представим на Вашето внимание Информационен Бюлетин за 2020 г., в който ще намерите кратко представяне на напредъка, отчетен в изпълнението...
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.