Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
25.05.2022
Уважаеми дами и господа, имаме удоволствието да ви поканим за участие в Официална Церемония по откриванена обект „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадни води (ПСOВ) за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия“ по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Събитието ще се проведе на 31 май 2022 год. /вторник/ от 12,00 часа...

20.05.2022
На 19 май 2022 година в РДПБЗН, град Плевен, се проведе Областното ученическо състезание,, Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации". В състезанието взеха участие 4 отбора от област Плевен -  СУ „Стоян Заимов” град Плевен, ОУ „Васил Левски” град Плевен, СУ „Христо Смирненски” гр. Гулянци и СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия.     Отбора на СУ ,, Васил Априлов" град Долна Митрополия бе представен от...

20.05.2022
ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ……… В навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в НЧ „Зора-1990“ село Победа се проведе празнично тържество. В препълнената лекционна зала, под звуците на училищния марш „Върви народе възродени“ деца рецитираха стихове за Кирил и Методий, за буквите, за книгата, за учителите, за Празника 24 май. Най-малките участници представиха...

16.05.2022
  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   В деловодството на Общинска администрация Долна Митрополия постъпи уведомление от управителя на „Дари Комерс – НА“ ООД, гр. Плевен със следното съдържание:   Във връзка с обявения национален протест на превозвачите в България, Ви уведомявам:   На 18 май 2022 година (сряда), от 09,00 до 17,00 часа НЯМА да се изпълняват разписанията по договор, сключен с Община Долна Митрополия. Предварително поднасяме своите извинения за създаденото неудобство.  

12.05.2022
Днес библиотеката при НЧ"Неофит Рилски-1872 отбеляза професионалния си празник с традиционната инициатива" Библиотекар за един ден ", част от Националната библиотечна седмица. През тази година колега ни беше ученичката от шести клас на СУ" Евлоги Георгиев "-Нора Цветанова. Работният й ден започна със запознаване с правилата на обслужване, регистриране на нови читатели и потребители в библиотеката. Под опеката на Детелина Тинчева, библиотекар с дългогодишен опит,...

10.05.2022
На 10.05.2022 г. в гр. Долна Митрополия се проведе Общински етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Състезанието има за цел: 1.Да се провери нивото на знания за поведение и действие за защита при различни видове бедствия, пожари, промишлени аварии, придобити през основния курс на обучение в системата на средното образование и да се популяризира дейността на ГДПБЗН сред подрастващите; 2.Да се стимулират...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 525 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-155/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Помещение с площ 61.10 кв.м., представляващо част от първия етаж на Административната сграда...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение №524 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-154/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с площ от 1.00 кв.м., находяща се на първия етаж на Административната сграда на Община...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение №523 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-153/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия,...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 527 от 31.03.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-156/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на имот – публична общинска собственост, представляваща: Стоматологичен кабинет с площ 13.86 кв.м., ½ от...

29.04.2022
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-162 от 26.04.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена орна земя“, „друг вид нива“, „друг вид земеделска земя“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската...

11.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-08-120 от 06.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на имот – частна  общинска собственост с площ 9 940.00 кв.м., представляващ: УПИ I, кв.3 по плана на с.Славовица, област Плевен /АОС № 10160 от 01.04.2021 година/.     ...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.