Електронни услуги

Дата на публикуване: 25.02.2021 12:15

Връзка към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Връзка към Административен регистър


Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 - 6 от ИК) 

Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Търсене