Общински съвет 2019-2023

Дата на публикуване: 20.11.2019 10:00
 

1. Александър Пенков Печеняков

2. Бисер Георгиев Атанасов

3. Валентина Кирилова Вълкова

4. Георги Русанов Гинчев

5. Емил Емилов Тодоров

6. Злати Иванов Тодоров

7. Ивалин Георгиев Цолов

8. Иван Златанов Русанов

9. Кирил Иванов Фурнигов

10. Мартин Николаев Аспарухов

11. Мирослав Стоилков Траянов

12. Николай Бориславов Желев

13. Петър Валентинов Петров

14. Пламен Бончев Чуканов

15. Светла Милчева Телефонска

16. Славей Цеков Първанов

17. Юри Петров Ненчев