Заседания на ОбС 2019-2023


Наименование Брой тегления
Протокол 34 от 31.12.2021 г..pdf 7 Изтегли документ с име "Протокол 34 от 31.12.2021 г..pdf"
Протокол №33.pdf 28 Изтегли документ с име "Протокол №33.pdf"
Протокол №32.pdf 60 Изтегли документ с име "Протокол №32.pdf"
Протокол №31.pdf 70 Изтегли документ с име "Протокол №31.pdf"
Протокол№29.pdf 44 Изтегли документ с име "Протокол№29.pdf"
Протокол №30.pdf 112 Изтегли документ с име "Протокол №30.pdf"
ПРОТОКОЛ 27.pdf 39 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 27.pdf"
Протокол №28.pdf 120 Изтегли документ с име "Протокол №28.pdf"
Protokol 26.pdf 58 Изтегли документ с име "Protokol 26.pdf"
Протокол №24.pdf 52 Изтегли документ с име "Протокол №24.pdf"
Протокол №25.pdf 56 Изтегли документ с име "Протокол №25.pdf"
Протокол №23.pdf 81 Изтегли документ с име "Протокол №23.pdf"
Протокол №22.pdf 108 Изтегли документ с име "Протокол №22.pdf"
Протокол №21.pdf 160 Изтегли документ с име "Протокол №21.pdf"
Протокол №20.pdf 187 Изтегли документ с име "Протокол №20.pdf"
Протокол 19.pdf 260 Изтегли документ с име "Протокол 19.pdf"
Протокол №19.pdf 106 Изтегли документ с име "Протокол №19.pdf"
Протокол №18.pdf 332 Изтегли документ с име "Протокол №18.pdf"
Protokol17.pdf 265 Изтегли документ с име "Protokol17.pdf"
Protokol 16.pdf 354 Изтегли документ с име "Protokol 16.pdf"