Частичен избор за кмет на кметство с. Славовица


Списък на заличените лица за СИК 023

Избирателен списък част І за публикуване ЧМИ 28.02.2021г.

Заповед № 08-32 от 25.01.2021 г.
- относно мястото за обявяване на избирателния  списък

Писмо за консултации до политически партии
- качено на 20.02.2021 г.

Заповед № РД-08-15/14.01.2021 г.  - относно образуване на избирателна секция на територията на община Долна Митрополия


Приложение № 1

Приложение № 2