Доклад за извършена междинна оценка на Общинския план за развитие на община Долна Митрополия 2014-2020г.