Избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Дата на публикуване: 02.02.2017 06:59
Заповед № РД-08-159/2203.2017 г. - отностно забрана за продажба на алкохолни напитки и провеждане на масови прояви

Удостоверение за упражняване правото на глас в изборния ден


Заповед № РД-08-141/15.03.2017 г.- за определяне местата за гласуване на градждани с увреждане на опорно - двигателния апарат или на зрението


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.


Заповед № 08-120/09.03.2017 г - относно забрана за провеждане на предизборна агитация в клубовете на пенсионера и инвалида на територията на община Долна Митрополия 


Подаване по електронен път на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес ( чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
- ИЗИСКВА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ! (Работи с Mozilla Firefox или Internet Explorer)

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия ( чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)


Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес ( чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)


Заповед № 08-96/23.02.2017 г. - относно откриването на предизборната кампания във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.


Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори на Народно събрание на 26.03.2017 г.


Предварителни избирателни списъци


Решение № 06 - НС/07.02.2017 г. на РИК Плевен - относно определяне числения състав на СИК и разпределение на членовете според квотите на парламентарно представените партии и коалици


Покана до политически партии и коалиции - относно провеждане на консултации за състава на СИК на територията на Община Долна Митрополия
- публикувано на 08.02.2017 г.

Заповед № РД-08-55/06.02.2017 г. - за определяне местата на които да бъдат обявени избирателните списъци за произвеждане на избори за На
родно събрание на 26.03.2017 г.

Заповед № РД-08-44/01.02.2017 г. - за образуване на 33 (
тридесет и три) избирателни секции на територията на община Долна Митрополия


Заповед № РД-08-42/01.02.2017 г. - за определяне на екип за организационно - техническа подготовка на Община Долна Митрополия за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.


Указ № 59/24.01.2017 г. на президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.
   
  

Централна избирателна комисия