Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
16.09.2020

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на оркестранти във военните духови оркестри на лица завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина
16.09.2020

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
16.09.2020

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина в Съвместното командване на силите.
16.09.2020

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина в НВУ “Васил Левски”-гр.Велико Търново.
12.08.2020

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните Плевен, София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица.
20.07.2020
1.Със заповед № ОХ-411/01.02020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 190 /сто и деветдесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от състава на Сухопътните войски, 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 04.09.2020г. 3. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности само от едно приложение. 4.Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на приемане на военна...