Вакантни длъжности

Одитен комитет на Община Долна Митрополия
21.05.2020

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
13.05.2020

Одитен комитет на Община Долна Митрополия
05.03.2020

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните Плевен, София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево.
05.02.2020
Със заповед № ОХ-86/28.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от състава на Сухопътните войски, Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 10.03.2020г.  В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности само от едно приложение. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от ВМС
05.02.2020
Със заповед № ОХ-63/17.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за матроси, във военни формирования от състава на ВМС. Кандидатите следва да подадат заявление до командира на ВМС, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 27.03.2020г. 3В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.   За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса и формиране на състезателният бал, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия, стая № 312. На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.   тел. за контакти – 0888...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба, във военни формирования от ВМС
05.02.2020
Със заповед № ОХ-62/17.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери и сержанти, във военни формирования от състава на ВМС, за лица изпълнявали военна служба Кандидатите следва да подадат заявление до командира на ВМС, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 02.2020г.   За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса и формиране на състезателният бал, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия, стая № 312. На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.   тел. за контакти – 0888 799 472