Отдел "Човешки ресурси и бюджет"

Дата на публикуване: 14.06.2017 22:00
 
Директор на дирекция „ФПУЧР“: Ивайло Митков
Телефон за връзка: 0879 124 967
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
Началник на отдел "ЧР и Бюджет": Снежина Найденова
Телефон за връзка: 0889 239 955
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
 
Административни услуги предлагани от Отдел "ЧР и Бюджет"
 
 
Наименование на административна/обществена/социална услуга  Цена/лв Образец на заявление/искане / декларация
 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) безплатно Бланка
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж безплатно Бланка
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ безплатно Без заявление