Административни Услуги
Отдел "Правно – нормативно обслужване"
15.06.2017
 
Директор на дирекция: Нина Цветанова
Телефон за връзка: 0879 124 958
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
Началник на отдел "ПНО": Снежина Найденова
Телефон за връзка: 0879 125 147
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
 
Административни услуги предлагани от Отдел "ПНО"

 

Наименование на административна/обществена/социална услуга  Цена/лв Образец на заявление/искане / декларация
Предоставяне на достъп до обществена информация 1. Дискета - 0,50 лв. (за един брой)
2. CD - 0,50 лв. (за един брой)
3. DVD - 0,60 лв. (за един брой)
4. Разпечатване на една страница (А 4) - 0,12 лв.
5. Ксерокопие за една страница (А 4) - 0,09 лв.
6. Факс за една страница (А 4) - 0,60 лв.
7. Видеокасета за един брой - 3,25лв.
8. Аудиокасета за един брой - 1,15лв.
9. Писмена справка за една страница (А 4) - 1,59 лв
10. Предоставяне по електронен път - безплатно
Бланка