Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка.

Дата на публикуване: 08.11.2021 10:29
  1. Със заповед № ОХ-949/21.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в страната или в чужбина, във военни формирования в София и Бургас.
  2. Кандидатите следва да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене до 12.2021 г.
  3. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване.
 
За подробна информация,  може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия – офис за военен отчет.
На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.
 
тел. за контакти – 0888 799 472