Покана за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник

Дата на публикуване: 15.06.2021 08:39
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода.
Информационните срещи ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:
 
  • В гр. Тръстеник, община Долна Митрополия: дата: 16.06.2021 г., час: 10:00 часа, място: Сградата на кметството, адрес: пл. "България" 1;
  • В с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия: дата: 16.06.2021 г., час: 13:00 часа, място: Сградата на кметството, адрес: ул. "Георги Димитров"  № 1;
  • В с. Рибен, община Долна Митрополия: дата: 17.06.2021 г., час: 10:00 часа, място: Сградата на кметството, адрес: ул. "Св. Св. Кирил и Методий” № 62;
  • В с. Комарево, община Долна Митрополия: дата: 17.06.2021 г., час: 13:00 часа, място: Сградата на кметството, адрес: ул. "Хан Аспарух” № 6;
  • В с. Победа, община Долна Митрополия: дата: 18.06.2021 г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Зора -1990“, адрес: ул. "24 Май" № 21;
  • В с. Подем, община Долна Митрополия: дата: 18.06.2021 г., час: 13:00 часа, място: Сградата на кметството, адрес: ул. "Вит” № 3;
  • В с. Ореховица, община Долна Митрополия, дата: 21.06.2021 г., час: 10:00 часа, място: Сградата на кметството, адрес: пл. „Възраждане“ №8;
  • В с. Байкал, община Долна Митрополия: дата: 21.06.2021 г., час: 13:00 часа, място: Сградата на кметството, на адрес: ул. "Георги Димитров"  № 41;
  • В с. Градина, община Долни Дъбник: дата: 22.06.2021 г., час: 10:00 часа, място: Сградата на кметството, адрес: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 2А;
  • В с. Петърница, община Долни Дъбник, дата 22.06.2021 г., час: 13:00 часа, място: Сградата на кметството, адрес: ул. "Георги Димитров" 1.
 
Срещите се изпълняват с Цел запознаване на местната общественост с дейността на Местната инициативна група, с напредъка на изпълнение на дейностите и мерките, включени в Стратегията за ВОМР и предстоящите приеми на проектни предложения до края на 2021 г., повишаване на интереса и информираността за участие в процеса ВОМР.

Наименование Брой тегления
Покана Информационни срещи 2021-06.pdf 2 Изтегли