Съобщение относно заявление за изменение и продължаване на Разрешително № 11510578-15.11.2010г. за съществуващи водовземни съоръжения КИ Езерото-ВиК Плевен-Рибен

02.04.2021 16:11

Наименование Брой тегления
изменение и продължаване на Разрешително № 11510578-15.11.2010г..pdf 2 Изтегли