Община Долна Митрополия закупи три чисто нови автомобила за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии

16.02.2021 16:01
На територията на община Долна Митрополия функционира Домашен Социален Патронаж с 3 кухни разпределени съответно в гр.Долна Митрополия, с.Подем и с.Крушовене. Общият брой записани на патронаж лица на които се доставя ежедневно топла храна е около 410 души.           От 18.01.2021 г. община Долна Митрополия изпълнява и проект “ Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в Община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19”. В него са включени общо 170 човека от цялата община, като за тях се приготвя безплатен топъл обяд и се доставя ежедневно до домовете им с автомобилите за разнос.
За осигуряване на по – добро обслужване и спазване на изискванията за доставка на храни, с решение № 88 / 13.02.2020 г. на общински съвет Долна Митрополия беше дадено съгласие за закупуване на още 3 броя фабрично нови автомобили за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия. Със закупените 3 броя  автомобили модел Ford Courier Van, каросерия тип Фургон се подмени изцяло автомобилния  парк на патронажа.

Галерия