Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за зареждане на автомобили, собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване

Дата на публикуване: 13.02.2015 14:25

О Б Я В А

 

    Община Долна Митрополия обявява  обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет:

 

Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за зареждане на автомобили,собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване. Обществената поръчка е с четири обособени позиции както следва:

1. Обособена позиция №1- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции на територията на цялата страна. В предмета на поръчката се включва покупка на дизелово гориво - 17 000 л.(+/- 10%);

2.Обособена позиция №2- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване гр.Тръстеник, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензинА95Н   7 300 л. и дизелово гориво 6 050 л.(+/- 10%);

3.Обособена позиция №3- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н    4 000 л. и дизелово гориво 10 000 л.(+/-10%);

4.Обособена позиция №4- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване с. Крушовене, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензинА95Н   8 000 л. и дизелово гориво 4 000 л.(+/- 10%);

 

 

        Идентификационен номер на поръчката ID 648438

 

Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

 

 

За справки и информация тел. 06552 2490.