„НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

Дата на публикуване: 27.01.2015 15:42

ОБЯВА

Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:


„Невъоръжена охрана на обекти на територията на община Долна Митрополия“


Пакет документи за изтегляне.


Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 05.02.2015 г. в Деловодството на Общината.

Публично отваряне на офертите на 06.02.2015 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.


в АОП – ID 9038397

За справки и информация тел. 06552 2490.


Протокол


Договор


Приложения