Общинска администрация Долна Митрополия е една от първите 36 общини, присъединени към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Дата на публикуване: 04.02.2020 10:19

Общинска администрация Долна Митрополия е една от първите 36 общини, присъединени към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги https://egov.bg/wps/portal, разработен от Държавна агенция електронно управление. Разработените услуги са 139 бр. и могат да се заявяват на адрес https://egov.bg/wps/portal „Услуги, предоставяни от общинска администрация“. Заявените чрез Единния модел услуги се получават в профила в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на избрана от заявителя община.

Търсене