“ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНОТО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ”

Дата на публикуване: 23.12.2014 08:13

ОБЯВА

 

      Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:

 

“ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНОТО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ”

 

 

Пакет документи за изтегляне.


Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 09.01.2015г. в Деловодството на Общината.


Публично отваряне на офертите на 12.01.2015 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.

Идентификационен номер  на поканата в АОП - ID9037702

 

За справки и информация тел. 06552 2490.


Протокол 1

Протокол 2

Договор

Приложение към договор


Търсене