Председател на Общинския съвет


Петър Петров

Председател на Общински Съвет – Долна Митрополия

Мандат 2015 - 2019г.