Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
13.07.2018
Арт студио „Твори и се забавлявай” в НЧ ”Зора - 1990 г.” в село Победа
Лятото е в разгара си, а Арт студио „Твори и се забавлявай” в НЧ ”Зора...

09.07.2018
Празник на пчеларя организираха в ДГ „Незабравка“ в Горна Митрополия
Летен празник на пчеларя „Св. Прокопий“, с много песни и танци си спретнаха в село...

20.07.2018
Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост.

20.07.2018
Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост
ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 546 от 29.05.2018 год. на Общински съвет – Долна Митрополия...

02.07.2018
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 640 кв.м., представляващ УПИ XIV-73 в кв. 37б плана на с.Биволаре

20.07.2018
ОЦЕНКА НА ЕПИЗООТИЧНАТА СИТУАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗНИКНАЛИТЕ ОГНИЩА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЧУМА ПО ДРЕБНИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ
НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО “ОЦЕНКА НА ЕПИЗООТИЧНАТА СИТУАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗНИКНАЛИТЕ ОГНИЩА...

19.07.2018
Обява за обсществеността - Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник – етап 2
Обява за обсществеността - Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник – етап 2

13.07.2018
Обявление № СТСУЕ-02-10-4305-(1)/13.07.2018 г.
Обявление № СТСУЕ-02-10-4305-(1)/13.07.2018 г.