Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
23.05.2019
Община Долна Митрополия отбелязва 24 май с изложбата „100 години под едно небе“
По повод Деня на славянската писменост и култура – 24 май, в община Долна Митрополия...

22.05.2019
Медал за Стелиян Димитров от СТК „Стрела“ гр.Долна Митрополия от Национално първенство по ракетомоделизъм
Състезателят на СТК „Стрела“ гр.Долна Митрополия, Стелиян Димитров се класира на второ място, на провелото...

20.05.2019
Медал за Яна Димитрова от турнира по свободна борба в град Клуж
Яна Димитрова от гр.Долна Митрополия спечели бронзов медал по свободна борба за момичета в категория...

28.03.2019
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 67012.219.267, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, с площ 2470.00 кв.м., местност „Греда“ по КК и КР на с.Славовица

25.03.2019
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 73359.12.17, с площ 986,00 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“ по КККР на гр.Тръстеник

15.03.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Подпокривно пространство на Административната сграда на Кметство – с. Горна Митрополия

21.05.2019
На основание чл.8, ал.2 от Наредба №13 Община Долна Митрополия обявява постъпилите уведомления за предстоящо извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности на територията на Община Долна Митрополия
Уведомително писмо от Калоян Ганов

20.05.2019
На основание чл.8, ал.2 от Наредба №13 Община Долна Митрополия обявява постъпилите уведомления за предстоящо извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности на територията на Община Долна Митрополия

17.05.2019
Покана за участие в пазарно проучване по чл. 21, ал.2 от Закон за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на мероприятия с целевата група по проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия“
Оферта-образецТехническа спецификация