Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
21.03.2019
Световни игри на Спешъл Олимпикс в Абу Даби 2019 г

18.03.2019
Тодоровден в с. Ореховица

18.03.2019
Тъжна вест

25.03.2019
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 73359.12.17, с площ 986,00 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“ по КККР на гр.Тръстеник

15.03.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Подпокривно пространство на Административната сграда на Кметство – с. Горна Митрополия

01.03.2019
Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за продажба на имоти – частна общинска собственост.

22.03.2019
Обявление № СТСУЕ-02-13-1870-(2)/22.03.2019 г.

12.03.2019
Приложение №9 към чл. 62 от Наредба, приета с ПМС №163/29.06.2015 за 2018 г.

12.03.2019
Обявление № АГ-1428-1 от 12.03.2019г.