Република България
Община Долна Митрополия
Официален интернет сайт

Фолклорен клуб \

Иванов ден, празник

Пристанище с.Байкал

Църква Св.Параскева с.Ставерци

Военен паметник гр.Тръстеник

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.

 

26.04.2017
Общински етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”

На 25.04.2017 г. в гр. Долна Митрополия се проведе Общински етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”. Състезанието има за цел: Да...


25.04.2017
По повод Международния ден на книгата и авторското право, в библиотеката на НЧ ”Зора - 1990 г.” село Победа, се състоя творческа литературна среща

На 24 април 2017 г., по повод Международния ден на книгата и авторското право, в библиотеката на НЧ ”Зора - 1990 г.” село Победа, се...


24.04.2017
Учебна авиационна група „Георги Бенковски” - Долна Митрополия отбеляза 75 години от откриването на летището

На 22.04.2017 г. с открит летателен ден Учебна авиационна група „Георги Бенковски” - Долна Митрополия отбеляза 75 години от откриването на летището. Полк. Петър Банков...


24.04.2017
Общински преглед на художествената самодейност „С музика, песен и танц в сърцата”

На 22.04.2017 г. се проведе Тринадесети преглед на художествената самодейност „С музика, песен и танц в сърцата” за колективите от читалищата и клубовете на пенсионера...


21.04.2017
Вече сме читатели

За поредна година в Библиотеката на НЧ "Неофит Рилски 1872" гр.Тръстеник се проведе ритуала „Вече сме читатели”, с който въвеждаме първокласниците в света на книгите....


21.04.2017
Посланици на здравето от ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица

Нашето училище е едно от 10 –те за цяла България, преминало 1 фаза на НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” - МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Проектът,...


10.04.2017
Продажба на стояща дървесина на корен от Общински горски територии

Продажба на стояща дървесина на корен от Общински горски територии


04.04.2017
В изпълнение на Решение № 307 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-198 от 31.03.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс...

ОБЯВА В изпълнение на Решение № 307 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-198 от 31.03.2017 година на...


04.04.2017
В изпълнение на Решение № 308 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-197 от 31.03.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс...

ОБЯВА В изпълнение на Решение № 308 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-197 от 31.03.2017 година на...


31.03.2017
На основание Заповед № РД-08-192 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост...

ОБЯВА На основание Заповед № РД-08-192 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно...


30.03.2017
В изпълнение на Решение № 309 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-190 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост...

ОБЯВА В изпълнение на Решение № 309 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-190 от 30.03.2017г. на Кмета на...


16.03.2017
В изпълнение на Решение № 304 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-132/14.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...

ОБЯВА В изпълнение на Решение № 304 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-132/14.03.2017г. на Кмета на Община Долна...


25.04.2017
Обявление № 2901/25.04.2017 г.

Обявление № 2901/25.04.2017 г.


25.04.2017
Обявление № 2899/25.04.2017 г.

Обявление № 2899/25.04.2017 г.


21.04.2017
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 60 броя крави в ПИ 449001 м. Край село, землище с. Комарево, общ. Долна Митрополия"

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 60 броя крави в ПИ 449001...


20.04.2017
Обявление № 2703/19.04.2017 г.

Обявление № 2703/19.04.2017 г.


13.04.2017
Обявление № 2616/13.04.2017 г.

Обявление № 2616/13.04.2017 г.


07.04.2017
Обявление № 2491/07.04.2017 г.

Обявление № 2491/07.04.2017 г.