Фолклорен клуб \

Иванов ден, празник

Пристанище с.Байкал

Църква Св.Параскева с.Ставерци

Военен паметник гр.Тръстеник

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
За поредна година община Долна Митрополия ще отбележи Деня на река Дунав – 29 юни
20.06.2017

Златен медал, Диплом и Лауреат са поредните завоевания на женска фолклорна група „Вълшебни звуци” при НЧ ”Зора -1990г.” с.Победа
13.06.2017

Общинска декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия 15 - 24 ЮНИ 2017
09.06.2017

„Разкопките на „Ад Путеа“ – резултати и достижения“
08.06.2017

Благотворителен концерт под надслов „Подай ръка“ в подкрепа закупуването на „ЛОКОМАТ ЗА БЪЛГАРИЯ“- робот за хора с двигателни проблеми
07.06.2017

На 05.06.2017 г. Детска градина "Сънце" с. Ореховица чества своя 50 годишен юбилей.
07.06.2017

В изпълнение на Решение № 366 от 31.05.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-414 от 20.06.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
22.06.2017

На основание Заповед № РД-08-413 от 20.06.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
22.06.2017

На основание Заповед № РД-08-356 от 05.06.2017 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост...
07.06.2017

На основание Заповед № РД-08-307 от 23.05.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
26.05.2017

На основание Заповед № РД-08-259/03.05.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху 100 кв.м., от УПИ ІІІ ...
04.05.2017
ОБЯВА На основание Заповед № РД-08-259/03.05.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за...

На основание Заповед № РД-08-243 от 27.04.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – частна общинска собственост...
02.05.2017
о б я в А На основание Заповед № РД-08-243 от 27.04.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява...

ОБЯВА за обществеността - ИП за изграждане на Цех за пелети в ПИ150071, м. Край село, землище с.Брегаре, община Долна Митрополия
21.06.2017

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във военни формирования от Военноморските сили на лица завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба
12.06.2017

О Б Я В А за начална военна подготовка
12.06.2017

О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
09.06.2017

Обявление № 4009/09.06.2017
09.06.2017

Обявление № 3848/02.06.2017 г.
02.06.2017