Фолклорен клуб \

Иванов ден, празник

Пристанище с.Байкал

Църква Св.Параскева с.Ставерци

Военен паметник гр.Тръстеник

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
Читалищните дейци от Община Долна Митрополия отбелязаха 24 май в Творителница О, Писменех
25.05.2017

13-то Национално Астро парти Байкал
23.05.2017

ОТКРИВАНЕ СИМВОЛ НА БЪЛГАРСКАТА КНИЖОВНОСТ
23.05.2017

На 11 и 12 май .2017 година Факултет „Авиационен“ на Национален Военен Университет „Васил Левски“ организира информационен семинар заедно със своите партньори Военно-въздушна академия, Брашов, Румъния и Национален университет по отбрана, Варшава, Полша.
23.05.2017

17 - то национално Биенале на детската рисунка под наслов ”Цветни мечти”
19.05.2017
От 24.06 - до 26.06.2017 г. под патронажа на кмета на община Долна Митрополия г-жа Поля Цоновска, Народно читалище ”Неофит Рилски - 1872” - гр.Тръстеник...

ОСМИ ПРАЗНИК НА ДЕТСКОТО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 4 МАЙ 2017 Г. ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
04.05.2017
На 04 май в гр. Долна Митрополия се проведе Осми празник на детското танцово изкуство, под патронажа на Кмета на община Долна Митрополия – г-жа...

На основание Заповед № РД-08-307 от 23.05.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
26.05.2017

На основание Заповед № РД-08-259/03.05.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху 100 кв.м., от УПИ ІІІ ...
04.05.2017
ОБЯВА На основание Заповед № РД-08-259/03.05.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за...

На основание Заповед № РД-08-243 от 27.04.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – частна общинска собственост...
02.05.2017
о б я в А На основание Заповед № РД-08-243 от 27.04.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява...

Продажба на стояща дървесина на корен от Общински горски територии
10.04.2017
Продажба на стояща дървесина на корен от Общински горски територии Протокол и заповед - спечелил търга- качено на 27.04.2017 г.Договор за продажба на стояща дървесина...

В изпълнение на Решение № 307 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-198 от 31.03.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс...
04.04.2017
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 307 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-198 от 31.03.2017 година на...

В изпълнение на Решение № 308 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-197 от 31.03.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс...
04.04.2017
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 308 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-197 от 31.03.2017 година на...

Обява за обществеността - Инвестиционно предложение за изграждане на обект за - Диагностика, ремонт и търговия в местност Над линията, ПИ 112002, гр. Долна Митрополия
25.05.2017

Обява за обществеността - Преценка необходимостта от ОВОС относно Изграждане на предприятие за производство на етерични масла, екстракти, козметични продукти и склад за съхранение на селскостопанска продукция
16.05.2017
Обява за обществеността - Преценка необходимостта от ОВОС относно Изграждане на предприятие за производство на етерични масла, екстракти, козметични продукти и склад за съхранение на...

Обява за обществеността - Преценка необходимостта от ОВОС относно Откриване на площадка за оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ в района на гр.Тръстеник
16.05.2017
Обява за обществеността - Преценка необходимостта от ОВОС относно Откриване на площадка за оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ в района на гр.Тръстеник

Обявление № 3237/10.05.2017 г.
10.05.2017
Обявление № 3237/10.05.2017 г.

Обявление № 3236/10.05.2017 г.
10.05.2017
Обявление № 3236/10.05.2017 г.

Инвестиционно предложение за реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни таба ТП 1, с. Рибен
10.05.2017
Инвестиционно предложение за реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни таба ТП 1, с. Рибен