Фолклорен клуб \

Иванов ден, празник

Пристанище с.Байкал

Църква Св.Параскева с.Ставерци

Военен паметник гр.Тръстеник

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
Официално откриване и освещаване на мемориал на загиналите от VI пехотна Бдинска дивизия
16.08.2017

Съобщение за затворени улици
15.08.2017

Съобщение за затворени улици
14.08.2017

Планови прекъсвания на електрозахранването 14-18.08.2017 г.
11.08.2017

Съпбщение за спирането на водоподаването на територията на град Долна Митрополия
09.08.2017

Приключиха разкопките на римска крайпътна станция „Ад Путеа“ сезон 2017
04.08.2017

В изпълнение на Решение № 376 от 29.06.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-504 от 25.07.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публично оповестен конкурс...
27.07.2017

В изпълнение на Решение № 379 от 29.06.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-482/19.07.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестени конкурси...
24.07.2017

На основание Заповед № РД-08-486 от 19.07.2017 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост...
24.07.2017

В изпълнение на Решение № 366 от 31.05.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-414 от 20.06.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
22.06.2017

На основание Заповед № РД-08-413 от 20.06.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
22.06.2017

На основание Заповед № РД-08-356 от 05.06.2017 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост...
07.06.2017

Обявление № 5655/10.08.2017 г.
10.08.2017

ОБЯВА за публично оповестен конкурс
07.08.2017

Обява за обществеността - Инвестиционно предложение за зарибяване и угояване на рибни видове (шаран, толстолоб и др.) в яз. Долна Митрополия
04.08.2017

Инвестиционно предложение от Теленор България ЕАД за изграждане на базова станция в местността Орловец, с.Биволаре, общ. Долна Митрополия
04.08.2017

Обявление № 5494/03.08.2017 г.
03.08.2017

Инвестиционно предложение - "Изграждане на предприятие и монтиране на инсталация за обработване и преработване на суровина" с. Ореховица
27.07.2017