Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
18.01.2019
Яна Димитрова беше определена за най-перспективен млад състезател

08.01.2019
Ивановден в гр.Тръстеник

07.01.2019
Във водите на река Искър край с.Ореховица традиционно беше изпълнено ритуално хвърляне на кръста по повод големия християнски празник Богоявление

18.01.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на Терен №4 – публична общинска собственост, с площ 28.00 кв.м

09.01.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 1 575 кв.м. представляващ УПИ I в кв. 124 по плана на с.Комарево, област Плевен

09.01.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 480.00 кв.м. представляващ УПИ XLIII -1032 в кв. 33 по плана на гр.Долна Митрополия

15.01.2019
Обявление № СТСУЕ-02-13-18-(1)/15.01.2019 г.

15.01.2019
Обявление № АГ-04-336-1 от 15.01.2019г.

02.01.2019
Обявление № СТСУЕ-02-13-6692-(1)/02.01.2019 г.