Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили - Пловдив
24.04.2019

Във връзка с изпълнение на проект Община Долна Митрополия кани потенциални кандидати за позиция медиатори
10.04.2019

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина в Стационарната комуникационна и информационна система.
03.04.2019

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от ВМС
27.03.2019

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина в Националната гвардейска част.
27.03.2019

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019г.
06.03.2019