Вакантни длъжности

Конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина – 1 работно място
05.12.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/
03.12.2018

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
03.12.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/
28.11.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/
12.10.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/
05.10.2018