Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/
21.08.2019

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина в Националната гвардейска част.
12.08.2019
1.Със заповед № ОХ-655/17.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 25.09.2019 г. 3.Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване. Кандидатите за войници спечелил конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 /41/години.   За подробна информация относно...

О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Военновъздушните сили
24.07.2019
1.Със заповед № ОХ-582/24.06.2019г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности във ВВС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документи – 27.08.2019г.     За подробна информация относно обявените длъжности, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия, стая № 312. На същото място ще получите необходимите документи, както и указания за тяхното попълване.   тел. за контакти – 0888 799 472  

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „ТСУ, контрол в строителството и инфраструктурата”, дирекция „Общинска собственост и строителство, инвестиции, контрол и инфраструктура”
19.07.2019

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили - Пловдив
24.04.2019

Във връзка с изпълнение на проект Община Долна Митрополия кани потенциални кандидати за позиция медиатори
10.04.2019