Администрация

Отдел "ГРАО"
15.06.2017

Отдел "Правно – нормативно обслужване"
15.06.2017

Отдел "Местни приходи, ревизии и контрол"
15.06.2017

Отдел "Финансово – счетоводни дейности, бюджет и контрол"
15.06.2017

Отдел "Териториално - селищно устройство , контрол в строителството и инфраструктурата"
15.06.2017

Отдел "Земеделие и стопански дейности"
15.06.2017