Административни Услуги

Таблица на предоставяните от общинска админситрация – Долна Митрополия административни услуги
05.09.2017

Отдел "ГРАО"
15.06.2017

Отдел "Правно – нормативно обслужване"
15.06.2017

Отдел "Местни приходи, ревизии и контрол"
14.06.2017

Отдел "Финансово – счетоводни дейности, бюджет и контрол"
14.06.2017

Отдел "Териториално - селищно устройство , контрол в строителството и инфраструктурата"
14.06.2017