Общ устройствен план на община Долна Митрополия


Наименование Брой тегления
Графична част на ЧИ на ОУП за ПИ 22215.99.20-гр.Долна Митрополия,част ІІ.pdf 14 Изтегли документ с име "Графична част на ЧИ на ОУП за ПИ 22215.99.20-гр.Долна Митрополия,част ІІ.pdf"
Обяснителна записка на ЧИ на ОУП за ПИ 22215.99.20-гр.Долна Митрополия.pdf 18 Изтегли документ с име "Обяснителна записка на ЧИ на ОУП за ПИ 22215.99.20-гр.Долна Митрополия.pdf"
Решение № 119 от 29.03.2024г. за одобряване на ЧИ на ОУП за ПИ 22215.99.20-гр.Долна Митрополия.pdf 14 Изтегли документ с име "Решение № 119 от 29.03.2024г. за одобряване на ЧИ на ОУП за ПИ 22215.99.20-гр.Долна Митрополия.pdf"
Графична част на ЧИ на ОУП за ПИ 22215.99.20-гр.Долна Митрополия,част І.pdf 15 Изтегли документ с име "Графична част на ЧИ на ОУП за ПИ 22215.99.20-гр.Долна Митрополия,част І.pdf"
ЧИ на ОУП за ПИ 57025.22.65 и ПИ 57025.22.66,с.Подем.pdf 359 Изтегли документ с име "ЧИ на ОУП за ПИ 57025.22.65 и ПИ 57025.22.66,с.Подем.pdf"
Графична част къв ЧИ на ОУП за ПИ 57025.22.65 и ПИ 57025.22.66,с.Подем.pdf 403 Изтегли документ с име "Графична част къв ЧИ на ОУП за ПИ 57025.22.65 и ПИ 57025.22.66,с.Подем.pdf"
Победа, м.Конезавод.rar 790 Изтегли документ с име "Победа, м.Конезавод.rar"
Рибен, м.Друма.rar 833 Изтегли документ с име "Рибен, м.Друма.rar"