Екология

Заповеди
06.11.2019

Общинска програма за управление на дайностите по управление на отпадъците - Община Долна Митрополия 2014 - 2020
05.11.2018

Защитени дървета на територията на община Долна Митрополия
11.10.2018

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците в община Долна Митрополия за 2017 г.
04.05.2018

Информиране на обществеността за задълженията на собствениците на домашни кучета
13.03.2018

Отчет по изпълнението на чл. 19
01.02.2018