Екология

Общинска програма за управление на дайностите по управление на отпадъците - Община Долна Митрополия 2014 - 2020
05.11.2018

Защитени дървета на територията на община Долна Митрополия
11.10.2018

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците в община Долна Митрополия за 2017 г.
04.05.2018

Информиране на обществеността за задълженията на собствениците на домашни кучета
13.03.2018

Отчет по изпълнението на чл. 19
01.02.2018

Регистър на площадките за предаване на отпадъци на територията на община Долна Митрополия
01.02.2018