Екология

Информиране на обществеността за задълженията на собствениците на домашни кучета
13.03.2018

Отчетпо изпълнение на чл. 19
01.02.2018

Регистър на площадките за предаване на отпадъци на територията на община Долна Митрополия
01.02.2018

Списък с адреси за разполагане на контейнери за разделно събиране по населени места в община Долна Митрополия
29.01.2018

Наредба за управление на отпадъците
12.02.2015