Програми

Програма за управление на община Долна Митрополия 2015 - 2019 г.
09.05.2018

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна Митрополия - архив до 2015 г.
09.05.2018

Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Долна Митрополия
09.05.2018

Годишни планове за ползване на дървесина на община Долна Митрополия
09.05.2018

Възможности за развитие и инвестиции в община Долна Митрополия
09.05.2018

Общински план за развитие 2007 - 2013 - Архив
09.05.2018