Обявления

На основание чл.8, ал.2 от Наредба №13 Община Долна Митрополия обявява постъпилите уведомления за предстоящо извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности на територията на Община Долна Митрополия
21.05.2019
Уведомително писмо от Калоян Ганов

На основание чл.8, ал.2 от Наредба №13 Община Долна Митрополия обявява постъпилите уведомления за предстоящо извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности на територията на Община Долна Митрополия
20.05.2019

Покана за участие в пазарно проучване по чл. 21, ал.2 от Закон за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на мероприятия с целевата група по проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия“
17.05.2019
Оферта-образецТехническа спецификация

Покана за участие в пазарно проучване по чл. 21, ал.2 от Закон за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Организиране на транспорт на лица от целевата група при провеждане на лагер-обучения по проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”
17.05.2019
Оферта-образецТехническа спецификация

На основание чл.8, ал.2 от Наредба №13 Община Долна Митрополия обявява постъпилите уведомления за предстоящо извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности на територията на Община Долна Митрополия
16.05.2019
Уведомителни писма от Георги Валентинов ЙоловУведомителни писма от Гергина Стоянова СтояноваУведомителни писма от Светла Петрова Стоянова

Покана за участие в пазарно проучване
15.05.2019