Обявления

Обява до заинтересованите лица и общественост - Създаване на насаждения от лавандула на площ от общо 313.928 дка
15.01.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-8805(1)/13.01.2020 г.
13.01.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-8700(1)/13.01.2020 г.
13.01.2020

Покана за представяне на индикативна офертам, във връзка с извършване на пазарно проучване за определяне на стойността на обществена поръчка с предмет: "Обслужване от служба по трудова медицина за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд"
08.01.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-8465(1)/06.01.2020 г.
06.01.2020

Обявление СТСУЕ-02-13-8417(1) от 02.01.2020г.
03.01.2020
Обявление СТСУЕ-02-13-8417(1) от 02.01.2020г.