Обявления

Годишен план за ползване на дървесина на община Долна Митрополия за 2020 г.
10.02.2020

Обява до заинтересованите лица и общественост - "Възстановяване на ул. "Трети март", с. Ставерци, община Долна Митрополия"
04.02.2020

Обявление № СТСУЕ-02-10-454(1)/29.01.2020 г.
29.01.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-521(1)/29.01.2020 г.
29.01.2020

Обява за обсществеността - Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП-1, Божурица, с. Божурица, община Долна Митрополия, област Плевен"
24.01.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-20(1)/23.01.2020 г.
24.01.2020