Обявления

Обява - инвестиционно предложение - "Водовземане от подземни води чрез един брой брой нов тръбен кладенец с дълбочина 60м., в ПИ № 38145.602.008, землището на с. Комарево
16.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.6, ал. 10., т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
11.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.6, ал. 10., т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Задание за обхвата и съдържанието на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав"
08.10.2019
На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда предоставяме публичен достъп до Заданието за обхвата и съдържанието на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав" и приложенията към него.

Обявление № СТСУЕ-02-13-6554(1)/04.10.2019 г.
04.10.2019

Обявление СТСУЕ-02-13-6600(1) от 02.10.2019г.
02.10.2019
Обявление СТСУЕ-02-13-6600(1) от 02.10.2019г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "Агротрейд Комерс" ООД
02.10.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост - "Агротрейд Комерс" ООД