Обявления

Обявление АГ-04-6147- 1 от 17.09.2018г.
18.09.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-5757-(1)/14.09.2018 г.
14.09.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-5707-(1)/13.09.2018 г.
13.09.2018

Обявление № СТСУЕ-02-10-5533-(1)/13.09.2018 г.
13.09.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-5547-(1)/12.09.2018 г.
12.09.2018

Обява за обсществеността - инвестиционно предложение: проектиране на "Предприятие за провизводство на настилки за детски площадки в УПИ I- 573, кв. 1, с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия"
11.09.2018