Обявления

Община Долна Митрополия обявява допълнителен прием на документи по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.
16.11.2018

Годишен план за ползване на дървесина на Община Долна Митрополия за 2019 г.
09.11.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-6817-(1)/06.11.2018 г.
06.11.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-6800-(1)/06.11.2018 г.
06.11.2018

Обявление № СТСУЕ-02-10-7000-(1)/06.11.2018 г.
06.11.2018

Обява до заинтересованите лица - изработване проект на ПУП
01.11.2018
Обява до заинтересованите лица - изработване проект на ПУП гр.Долна Митрополия