Отчети

 

Общ отчет за приключилия мандат на кмета

 

Годишен отчет за дейността на кмета през 2016 г.