Общински съвет

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Долна Митрополия за периода 01.07.2018 г.-31.12.2018 год.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Долна Митрополия за периода 01.07.2017 г.-31.12.2017 год.

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия - Изх. № 15/17.01.2020г.

 

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия - Изх. № 14/17.01.2020г.

 

Предложение относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Долна Митрополия
- качено на 11.11.2019 г.

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия - Изх. № 175/08.07.2019 г.

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия
- Изх. № 177/31.05.2018 г.

 

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия - Изх № 34/16.01.2018 г.

 

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия -Изх № 29/16.01.2018 г.

 

Съобщение за промяна на Наредба за рекламната дейност на Община Долна Митрополия

 

Съобщение за промяна на Наредба за управление на общинските пътища - 25.10.2017 г.

 

Съобщение за промяна на наредба - 28.08.2017 г.

 

Съобщение за промяна на наредба - 20.07.2017 г.

Доклад за изпълнението на общинския план за развитие 2007 - 2013 г.

Съобщение за промена на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжение на територията на Община Долна Митрополия

Съобщение за промяна на наредба


Съобщение за промяна на наредба - 23.11.2016 г.

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия - 07.12.2016 г.

 

Съобщение за промяна на Наредба за рекламната дейност в Община Долна Митрополия - 02.06.2017 г.

 

Съобщение за промяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество - качено на 27.06.2017 г.