Проекти

Проект "Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия"
12.06.2018

Проект "Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона"
12.06.2018

Проект "Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда, ползвана на НЧ "Просвета - 1927" - гр. Долна Митрополия
12.06.2018

Проект "Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия"
12.06.2018

Проект "Повишаване на доверието на гражданите в Българското председателство на Съвета на ЕС - наша обща кауза"
12.06.2018

Проект "Подкрепа дейността на Звено за предотавяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна среда в община Долна Митрополия"
12.06.2018