Екология

Отчетпо изпълнение на чл. 19
01.02.2018

Регистър на площадките за предаване на отпадъци на територията на община Долна Митрополия
01.02.2018

Списък с адреси за разполагане на контейнери за разделно събиране по населени места в община Долна Митрополия
29.01.2018

Наредба за управление на отпадъците
12.02.2015