Екология

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците в община Долна Митрополия за 2017 г.
04.05.2018

Информиране на обществеността за задълженията на собствениците на домашни кучета
13.03.2018

Отчет по изпълнението на чл. 19
01.02.2018

Регистър на площадките за предаване на отпадъци на територията на община Долна Митрополия
01.02.2018

Списък с адреси за разполагане на контейнери за разделно събиране по населени места в община Долна Митрополия
28.01.2018

Наредба за управление на отпадъците
12.02.2015