Обявления

Обявление относно: Наредба за изменение и допълнение на "Наредба за реда и условията при орглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Долна Митрополия"
15.01.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 4/12.01.2018 г.
12.01.2018

Обявление за ПУП-ПР, с.Крушовене,кв.66,УПИ ХХІІ-496,ХХІ-495 и VІІ-506
10.01.2018

Съобщение по чл. 169, ал.3а от ДОПК
22.12.2017

Обявление № 9205/21.12.2017 г.
21.12.2017

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите
18.12.2017