Обявления

Обявление № СТСУЕ-02-13-18-(1)/15.01.2019 г.
15.01.2019

Обявление № АГ-04-336-1 от 15.01.2019г.
15.01.2019

Обявление № СТСУЕ-02-13-6692-(1)/02.01.2019 г.
02.01.2019

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
20.12.2018
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Обявление № СТСУЕ-02-10-7996-(1)/12.12.2018 г.
12.12.2018

Обява за обществеността - "Екотекстил ЮТ" ЕООД Адрес: с. Рибен, ул. "Юрий Гагарин №3 общ. Долна Митрополия, обл. Плевен
07.12.2018