Обявления

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 9/20.04.2018 г.
20.04.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-2346-(1)/18.04.2018 г.
19.04.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-2146-(1)/18.04.2018 г.
19.04.2018

Информационно предложение за пункт за смяна и баланс на гуми в с.Подем
17.04.2018

Информационно предложение Изземване на наноси и отложения от р.Дунав, преработка и съхранение на инертни материали
17.04.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-2106-(1)/12.04.2018 г.
12.04.2018