Кметства

Дата на публикуване: 03.07.2014 08:00
Работно време
8.30 - 17.00 ч

              

 • Кметство с. Байкал
Кмет - Светла Христова Станкулова
Тел. 0879125033, 0879125034, 0879125035
baykal_kmet@abv.bg
 
 • Център за извънкласни дейности и занимания по интереси
 • Директор - Иво Джокин

Тел. 0879124964

ivo_jokin@abv.bg

 

          

 • Кметство с. Биволаре
Кмет - Валери Любенов Радев
Тел. 063564/2285, 0879597709

bivolare1_kmet@abv.bg
          
 • Кметство с. Божурица  
Кмет - Александър Христов Иванов
Тел. 0879124970,  0879124969, 0879124971
bojurica_kmet@abv.bg
                
 • Кметство с. Брегаре
Кмет - Цветан Димитров Велчовски
Тел. 0879125025, 0879125026, 0879125027
bregare_kmet@abv.bg
             
 • Кметство с. Гостиля
 • Кмет - Милена Петрова Банчева 
 • Тел. 0878 326 225
gostilia_kmet@abv.bg
                        
 • Кметство с. Горна Митрополия
Кмет - Атанаска Сашкова Василева
Тел. 0879 125017, 0879 124995, 0879 124997
gornam_kmet@abv.bg
                   
 • Кметство с. Комарево  
Кмет - Огнян Милков Пенев 
Тел. 0878 741 585
komarevo_kmet@abv.bg

 .

 • Кметство с. Крушовене  
Кмет - Пламен Тодоров Румполов
Тел. 0879125030, 0879125029, 0879125032
krushovene_kmet@abv.bg
                  
 • Кметство с. Ореховица  
Кмет - Йонка Йорданова Макавеева
Тел. 0879125005, 0879125006, 0879125004
orehovica_kmet@abv.bg
                       
 • Кметство с. Победа
Кмет - Даниела Георгиева Александрова
Тел.  0879124979, 0879124953
pobeda_kmet@abv.bg
                      
 • Кметство с. Подем  
Кмет - Валентин Петков Христов
Тел.  0878325274, 0879124986, 0879124987
podem_kmet@abv.bg
          
 • Кметство с. Рибен  
Кмет - Любомир Ефтимов Гинчев
Тел.  0879124974, 0879124975, 0879124976
riben_kmet@abv.bg
          
 • Кметство с. Славовица  
Кмет - Галя Тодорова Игнатова
Тел.  0879125012, 0879125010, 0879125009
slavovitsa_kmet@abv.bg
           
 • Кметство с. Ставерци
Кмет - Сергей Eвгениев Кожухарски
Тел.  0879125020, 0879125018,  0879125021
staverci_kmet@abv.bg
            
 • Кметство гр. Тръстеник  
Кмет - Методи Николов Сирашки
Тел.  0879125100, 0879125101, 0879125098
kmetstvo_trastenik@mail.bg