Заповед на основание чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ
31.10.2017

Заповед РД-403 от 02.10.2017
13.10.2017

Заповед РД-389 от 02.10.2017
13.10.2017

Заповед РД-380 от 02.10.2017
13.10.2017

Заповед РД-379 от 02.10.2017
13.10.2017

Заповед РД-378 от 02.10.2017
13.10.2017