Обява за обществеността - проектиране "ПУП - ПРЗ в кв. 8, УПИ VI-114, с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия
23.05.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-3241-(1)/11.05.2018 г.
11.05.2018

Обява за провеждане на конкурс за офицери, офицерски кандидати, сержанти и войници във военни формирования от Военновъздушните сили
09.05.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-2613-(1)/08.05.2018 г.
09.05.2018

Обявление № 2825/04.05.2018 г.
04.05.2018

Протокол пасища за стопанската 2018 - 2019 година
30.04.2018