Протокол разпределение на пасища и мери от ОПФ за стопанската 2017/2018 година
02.05.2017
Протокол разпределение на пасища и мери от ОПФ за стопанската 2017/2018 година

Обявление № 2901/25.04.2017 г.
25.04.2017
Обявление № 2901/25.04.2017 г.

Обявление № 2899/25.04.2017 г.
25.04.2017
Обявление № 2899/25.04.2017 г.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 60 броя крави в ПИ 449001 м. Край село, землище с. Комарево, общ. Долна Митрополия"
21.04.2017
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 60 броя крави в ПИ 449001 м. Край село, землище с. Комарево, общ. Долна Митрополия"

Обявление № 2703/19.04.2017 г.
20.04.2017
Обявление № 2703/19.04.2017 г.

Обявление № 2616/13.04.2017 г.
13.04.2017
Обявление № 2616/13.04.2017 г.