О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във военни формирования от Военноморските сили на лица завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба
12.06.2017

О Б Я В А за начална военна подготовка
12.06.2017

О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
09.06.2017

Обявление № 4009/09.06.2017
09.06.2017

Обявление № 3848/02.06.2017 г.
02.06.2017

ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ 000132, 219006, 219045,219046,219015, 219020, 219027, 219032, 219038, местност „Греда“, и ПИ 222001, 222016, 222022, местност „Долна лъка“ – находище „Лилиян“ с. Славовица, общ. Долна Митрополия
30.05.2017