ИП относно строителство на селскостопански сгради за производствена и складова дейност в землището на град Долна Митрополия
28.09.2017

Обявление № 6576/18.09.2017 г.
20.09.2017

Обявление № 6575/18.09.2017 г.
20.09.2017

Решение № 423 от 31.08.2017 г.
20.09.2017

Протокол на комисия по чл. 210 от ЗУТ
05.09.2017