Съобщение за собственици или ползватели на животновъдни обекти
01.03.2018

Решение № РД-28-02 от 28.02.2018 г.
28.02.2018

Протокол от проверка чл.37м от ЗСПЗЗ
28.02.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 6/20.02.2018 г.
20.02.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-1317/19.02.2018 г.
19.02.2018

Обявление АГ-04-1045 от 15.02.2018 г.
19.02.2018