Обявление № 9205/21.12.2017 г.
21.12.2017

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите
18.12.2017

Обявление № 8874/11.12.2017 г.
12.12.2017

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 3/07.12.2017 г.
07.12.2017

Обявление № 8657/04.12.2017 г.
04.12.2017

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 2/30.11.2017 г.
01.12.2017